Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

29 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 51 (21 października 2018)

Wprowadzenie do liturgii

 Co chcemy głosić?

„Nie należy iść do ludzi, jeżeli nie żyjemy tym, co się głosi”.
ks. Marceli Prawica, misjonarz
Na bardzo ważnym spotkaniu Rady Generalnej Papieskich Dzieł Misyjnych, tuż przed głównym przemówieniem papieża Franciszka nastąpiło niespodziewane wydarzenie. Prozaiczne, nagłe i niespodziewane wyłączenie prądu. Ojciec św. odłożył przygotowane kartki homilii. Podszedł do zgromadzonych i przekazał jedno zdanie: Misje to pasja życia!
Przeżywamy dziś Światowy Dzień Misyjny i to słowo zostanie odmienione przez wszystkie przypadki w każdej społeczności medialnej. Nasi duszpasterze podają statystyki, przypominają naukę Kościoła o odpowiedzialności za ewangelizację. Tymczasem warto podjeść do chrzcielnicy, przy której każdy z nas stał się dzieckiem Boga, przybliżyliśmy się do tronu łaski i miłosierdzia, jak czytamy w Liście do Hebrajczyków. Natchniony Autor drugiego czytania zaprasza do przeżywania jedności z Mesjaszem: Mając Arcykapłana Wielkiego… Ta jedność przechodzi we wspólne pragnienie, którym jest zbawienie wszystkich ludzi. 
Niedziela misyjna przypomina, że każdy z nas na mocy sakramentu chrztu powołany jest do głoszenia Ewangelii Jezusa. Każdy zgodnie ze swoim powołaniem. Ale zawsze z pasją, która angażuje całą osobę. 
Ewangelizacja to służba w Kościele i dla człowieka. Chrystus wskazuje charakterystykę swojego ucznia-misjonarza: Bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu (por. Mt 20, 28). 
Misjonarz zawsze musi być tą „piątą ewangelią”, którą pragnie czytać świat. Do cywilizacji czekającej na Boga trzeba pójść, niosąc Go w swoim sercu i dłoniach.
ks. Maciej Będziński,
sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnych