Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

27 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 49 (7 października 2018)

Rozważanie

Kolejna dyskusja faryzeuszy z Panem. Patrząc na sposób przedstawiania przez nich kwestii spornych, może się wydawać, że próbują żyć nakazami Prawa po linii najmniejszego oporu, szukając raczej luk prawnych, zamiast żyć pragnieniem wypełniania woli Bożej nich pełnienia zamysłu Bożego. Jezus jednak nie pozostawia złudzeń, sięgając do samego źródła Bożego słowa z pierwszych stronic tak bardzo czczonej przez faryzeuszy Tory. W zamyśle Stwórcy mężczyzna i kobieta łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Czy ciało może być rozerwane na pół i przeżyć? W Prawie Mojżeszowym była możliwość rozłączenia się z żoną. Ale Pan przypomina intencje powstania takiego prawa: zatwardziałość ludzkiego serca, a nie Boży plan. Jezus przez swoją Ofiarę z życia ustanowił sakramenty, w tym sakrament małżeństwa. Jeśli wierzymy, że sakrament jest nośnikiem łaski, staje się dla nas jasne, że to, co po ludzku niemożliwe, staje się możliwe przez współpracę z nią.
Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła