Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

26 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 48 (30 września 2018)

Rozważanie

Dzisiejsza liturgia przedstawia kilka aspektów Dobrej Nowiny. Po pierwsze, moc imienia Jezusa jest tak wielka, że działa ono samodzielnie, niezależnie czy osoba przynależy do elitarnego grona Dwunastu, czy nie. Podobne świadectwa zawiera dawna literatura chrześcijańska z Egiptu. Imię Boga uzdrawiało i uwalniało, nawet jeśli posługiwali się nim poganie, nie znając zupełnie przyczyny, lecz jedynie skuteczność wzywania Boga Abrahama. Z drugiej strony Jezus nie deprecjonuje swych uczniów. Mówi, że ich godność jest tak wielka, że jeśli się ją uszanuje nawet w tak błahych okolicznościach jak pomoc w zwykłej sprawie, np. poczęstunek, wówczas gwarantem nagrody za uczynione dobro staje się sam Bóg. Ważny jest wzgląd na to, że poczęstowany należy do Jezusa. Trzeci motyw to unikanie grzechu. Jest to konsekwencja bycia uczniem Jezusa, zatem dopełnia wcześniejsze motywy dzisiejszej perykopy. Litość nad złem powoduje jego wzmocnienie się i skutkuje utratą godności ucznia, zatem duchową śmiercią.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła