Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

25 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 47 (23 września 2018)

Rozważanie

Dzieją się rzeczy najważniejsze: Jezus poucza uczniów o tajemnicy Paschy, a oni kłócą się o pierwszeństwo! Ten ludzki pierwiastek w Kościele obecny jest od zawsze, nawet w najświętszych momentach i miejscach. Skąd płynie jego siła? Dzisiejsza liturgia podpowiada, że leży ona w słyszeniu słowa Jezusa, lecz nie słuchaniu Jego samego. Mimo słyszanego słowa Jezusa, przyjmowanych sakramentów i mądrości Bożej głoszonej w Kościele, w dalszym ciągu się spowiadamy, nawracamy i podejmujemy postanowienia. A Pan nasz dziś mówi, byśmy osądzili siebie samych na podobieństwo sług. Ile w nas chęci służenia, taka nasza wielkość. A jak święci jesteśmy, mogą nam powiedzieć nasi podwładni. Cechy charakteru i duchowy stan chrześcijanina widać najpełniej wtedy, gdy zajmuje stanowisko pozwalające kierować innymi. Być Jezusem, będąc przełożonym nad pracownikami, dziećmi, najemnikami, to realizować dzisiejszą Ewangelię.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła