Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

25 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 47 (23 września 2018)

Katecheza

 Błogosławiony Jakub Alberione

i apostolstwo środków społecznego przekazu
 
Od chwili założenia w 1914 roku szkoły drukarskiej ks. Alberione zapoczątkował w swoim życiu okres intensywnej aktywności na polu wydawniczym. Z roku na rok pojawiały się nowe inicjatywy. Tym, co szczególnie wyróżniało ks. Alberionego, był jego nigdy niesłabnący entuzjazm dla nowych dzieł oraz towarzyszenie duchowe osobom zaangażowanym w apostolstwo wydawnicze (…).
Ksiądz Alberione nie miał wątpliwości, że rozwój technologiczny jest zgodny z wolą Bożą, a Kościół powinien wykorzystywać nowoczesną technikę w służbie ewangelizacji w możliwie najefektywniejszy sposób. Do końca ziemskiego życia zachęcał swoich następców do podejmowania nowych wyzwań w dziedzinie komunikacji społecznej: „Środki mechaniczne muszą być najdoskonalsze z możliwych, najlepiej wybrane z tych, jakie oferują współczesne czasy i cywilizacja. (…)
Apostolstwo wydawnicze, jego zdaniem [ks. Jakuba Alberionego] ma dawać ludziom prawdę w doktrynie, dobro w moralności i piękno w formie. Wytyczne dotyczące rozpowszechniania i doboru treści odnosił do trzech sektorów apostolstwa wydawniczego: biblijnego, katechetycznego i liturgicznego. Są one priorytetowe w apostolstwie wydawniczym i właśnie nimi powinni kierować się wydawcy paulińscy przy doborze treści. Również struktura wydawnicza została wpisana w trzy etapy produkcyjne: redakcja – technika – dystrybucja.
Redakcja jest sercem działalności wydawniczej i miejscem przepowiadania słowa Bożego. (…) Wymiar techniczny apostolstwa został zasadniczo powierzony braciom zakonnym i pracownikom świeckim. Mieli oni pracować w drukarni, przy produkcji audycji radiowych i filmów. (…) Sektor dystrybucji przyrównywał do ewangelizacyjnej misji Jezusa, który „uczył, że nie można czekać na ludzi, ale trzeba do nich wychodzić”. Dlatego m.in. proponował wzorowaną na działalności ówczesnych protestantów, a w Kościele katolickim wciąż nowatorską formę rozprowadzania Pisma Świętego metodą chodzenia „od drzwi do drzwi”.
(…) Papież Jan Paweł II w trakcie homilii wygłoszonej podczas beatyfikacji Założyciela Rodziny Świętego Pawła, 27 kwietnia 2003 roku, zauważył, że ks. Alberione, wykorzystując środki społecznego przekazu, widział w nich przede wszystkim narzędzie uświęcenia nadawców i odbiorców, a nie tylko środek służący do transmisji danych. Myśl ta może być istotnym przesłaniem dla nas wszystkich, a zwłaszcza pracujących w środkach społecznego przekazu. Aby kontakt z mediami przyczynił się do przemiany naszego serca w duchu Ewangelii.
Fragment książki: 
ks. Mariusz Krawiec,
Ewangelizacja
w globalnej wiosce,
Edycja Świętego Pawła,
Częstochowa 2015.