Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

24 NIEDZIELA ZWYKŁA W Polsce - DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU Rok B (zielony) Nr 46 (16 września 2018)

Rozważanie

Kim jest Jezus? To pytanie jest tak osobiste, że musi się z nim zmierzyć każdy chrześcijanin indywidualnie. I w miarę swego duchowego rozwoju odpowiadać na nie po raz kolejny. Nie zdadzą tu egzaminu wyuczone formuły i tradycyjne ujęcia, bo pytanie to skierowane jest do głębi serca. Nawet dla apostołów poprawne rozumienie osoby Jezusa było problemem. Święty Piotr widział w Nim potężnego króla i zwycięzcę, nie przyjmując zupełnie konieczności realizacji proroctwa z dzisiejszego pierwszego czytania. Jezus musiał nazwać go szatanem, czyli w dawnej hebrajszczyźnie „przeciwnikiem”. Każdy bowiem, kto zanurza się w teraźniejszości i nie podnosi oczu ku niebu, staje się przeciwnikiem Boga, podatnym na władzę największego swego wroga – szatana. Nie jest to bowiem wróg Boga, który z natury rzeczy nie ma i nie może mieć wrogów. Szatan jest wrogiem człowieka i jego zbawienia. Lekarstwem na jego intrygi podanym w dzisiejszej Ewangelii jest naśladowanie Pana, pytanie siebie o to, jak postąpiłby w konkretnej sytuacji Jezus.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła