Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

23 NIEDZIELA ZWYKŁA Tydzień Wychowania Rok B (zielony) Nr 45 (9 września 2018)

Rozważanie

W Dekapolu mieszkali poganie. To kraina nieczysta w oczach judaizmu. A jednak Pan nasz nie stronił od tamtejszych ludzi i choć posłany był w pierwszym rzędzie do zbłąkanych synów Izraela, łaską obdarzał również pogan. Czy oni nie są dziećmi Adama, syna Bożego? Czy inaczej cierpią? Czy mogą być Panu obojętni? Bliski kontakt, zwłaszcza fizyczny, z tego typu ludźmi był dla gorliwych wyznawców Starego Testamentu nie do przyjęcia, ponieważ rytualnie wprowadzał nieczystość. Niegdyś prorok Aggeusz skarżył się, że niebezpieczeństwo zanieczyszczenia jest ogromnie powszechne. Ewangelia dziś mówi, że przejście Pana nie może być skażone żadną nieczystością. Odwraca ono sytuację. To Pan nasz, idąc, zaraża świętością. Dotyka tego, kogo uważano za nieczystego i ukaranego chorobą, przywraca mu zdrowie i wiarę w Boga, dobro i człowieka. Potrzeba tylko podejść, wyznać swoją chorobę i pozwolić Panu się dotknąć. To tak niewiele, a czasem tak dużo, zwłaszcza gdy chcemy na własną świętość zapracować prywatnym wysiłkiem i zasłużyć na wdzięczność ze strony Boga. 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła