Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

23 NIEDZIELA ZWYKŁA Tydzień Wychowania Rok B (zielony) Nr 45 (9 września 2018)

Wprowadzenie do liturgii

Otwórz się! (Mk 7, 34)

Łączymy się w modlitwie z uczestnikami uroczystości w Przemyślu z okazji 325 lat jedności greckokatolickiego Kościoła przemyskiego ze Stolicą Apostolską. Obchodzimy Tydzień Wychowania – modlimy się za młodych oraz ich rodziców i wychowawców.

Wezwanie Chrystusa do głuchoniemego skierowane jest także do nas wszystkich. Wszyscy potrzebujemy się otworzyć. Wyjść z utartych kolein i sposobów działania i myślenia. Przyjąć powiew Bożej nowości.

Prorok Izajasz zachęca do odwagi, ufności w Bożą pomoc. Zapowiada wspaniałe czasy mesjańskie. One już nastąpiły z pierwszym przyjściem Chrystusa i trwają do Jego powtórnego przyjścia. On uzdrawia chorych ludzi i zmienia pustynię w żyzną ziemię. Wzywa nas, by otwierać oczy niewidomym i uszy głuchym na Jego dzieła i słowa. By przemieniać nasze suche środowiska w glebę przyjmującą radośnie Boży zasiew i wydającą obfite plony.

Z psalmistą dziękujemy Bogu za Jego wielkie dzieła. Za pomoc dla potrzebujących i sprawiedliwe sądy. My też mamy współdziałać w Bożym działaniu. Mamy otwierać się na ludzką biedę  i pomagać tym, którzy jej doświadczają. Mamy właściwie oceniać ludzkie postępowanie. Popierać dobro, odwracać się od zła. Nie ulegać temu, co modne i głośne, lecz pozbawione głębszych wartości.

Święty Jakub piętnuje lekceważenie ubogich. Każdego trzeba uszanować. Starać się każdego zrozumieć. W dziele wychowania bardzo ważne jest wzajemne zrozumienie i poszanowanie. Nie narzucanie schematów, lecz pokazanie młodemu człowiekowi właściwej drogi w sposób, który on zrozumie i przyjmie. Jeśli otworzymy się na Bożą łaskę, ona będzie przez nas skutecznie przemieniać świat.

o. Tomasz Dąbek, benedyktyn