Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

22 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 44 (2 września 2018)

Rozważanie

Ewangelia św. Marka podaje dialog Pana Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie na temat prawdziwej czystości. Polega ona na wewnętrznym nastawieniu, którego wyrazem ma być zachowywanie zwyczajów – czy to związanych ze starotestamentową czystością rytualną, czy naszymi pobożnymi praktykami. Obecnie znacznie łagodniej traktuje się wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy, niemniej jest to znak gotowości współdziałania z Chrystusem w Jego ofierze dla zbawienia świata. Nie mają jednak znaczenia zewnętrzne praktyki, jeśli zachowujący je człowiek jest pełen złych myśli, zazdrości, podstępu czy innych wymienionych wad. Zwalczamy je wytrwałą pracą nad sobą i praktykowaniem miłości bliźniego.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła