Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

22 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 44 (2 września 2018)

Katecheza

Modlitwa

Modlitwa – to wzlot ducha ku Bogu. Czasem gwałtowniejszy poryw, czasem jak łagodny wietrzyk o świtaniu. Modlitwa – to trwanie pełne życia i spokoju. Modlitwa – to zapatrzenie się w Boga, to przeżywanie Boga na swoją skromną miarę, to adoracja i zachwyt pełen miłości i czci, to radość, że Bóg jest Bogiem tak wspaniałym!

Jakże inaczej wygląda modlitwa, gdy się ją wcześniej poleci Bogu! Nie rozumiem wprost, jak mogłam tyle razy rozpoczynać modlitwę bez modlitwy o dobrą modlitwę. Przecież to dar Boży. Cóż mogę dać Panu Bogu sama od siebie? Ani miłości, ani żalu, ani skupienia i uwagi, ani ufności i wiary. Żadnego wewnętrznego aktu, który by Mu był miły i przyjemny, sama od siebie nie wydobędę bez uprzedzającej łaski Jego.

Taka modlitwa nie jest już moją modlitwą, modlitwą nędznego stworzenia, ale jest to już potężna modlitwa Syna Bożego, której Ojciec oprzeć się nie może. 

W cieniu Miłosierdzia Bożego rośnie dusza. Boże, dziękuję Ci za ten wspaniały dar! Naucz tak modlić się wszystkie dusze – przez Jezusa. Oświeć je wszystkie tak, jak mnie oświeciłeś. Pomóż mi Panie wiernie strzec w swej duszy tego skarbu i nigdy nie zlekceważyć tej wstępnej modlitwy.

Zrozumiałam, że oddanie serca to oddanie jego myśli i uczuć Matce Najświętszej. Odtąd moje myśli i moje uczucia powinnam starać się łączyć jak najściślej z myślami i uczuciami Maryi, tzn. pozostawać w kręgu Jej myśli i Jej uczuć. A ponieważ nie odrywa Ona ich od Boga, pozostając w ustawicznej adoracji Boga i Jego świętej woli, więc i ja powinnam usilnie starać się, na swoją miarę, czynić to samo.

Tam, gdzie jest Jezus, jest także Maryja. Dlatego adorując Jezusa, nie zapominajmy, że przy Nim jest Jego Matka. Ona najwspanialej uwielbia swego Syna. Polecajmy Jej nasze modlitwy i ufajmy niezachwianie w Jej skuteczne orędownictwo!

Ludmiła Roszko,

Z żywym Bogiem iść przez życie.

Zapiski duchowe,

Edycja Świętego Pawła

Częstochowa 2018.