Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ Rok B (biały) Nr 43 (26 sierpnia 2018)

Rozważanie

W Ewangelii czytamy o przemianie wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej, pierwszym cudzie, którego dokonał Jezus, gdy Matka zwróciła Jego uwagę na trudną sytuację nowożeńców. Brak wina byłby nie tylko powodem wstydu ze względu na ubóstwo, lecz uważano by go za znak, że w rodzinie może zabraknąć wierności małżeńskiej. Choć Syn nie powiedział Matce wprost, w jaki sposób rozwiąże problem, Ona poleciła sługom, by spełnili wszystko, co On im powie. To wezwanie jest skierowane także do nas. Jak uczniowie uwierzyli w swego Mistrza po dokonanym znaku, tak my mamy wzrastać w wierze i dzielić się nią z innymi.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła