Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

20 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 42 (19 sierpnia 2018)

Rozważanie

 W Ewangelii dalej rozważmy słowa Jezusa o chlebie życia. Mowa trudna dla bezpośrednich odbiorców, ale Pan Jezus nie szukał taniej popularności. Szanował człowieka, jego możliwości, dlatego nieraz wymagał trudnych decyzji. Nauka Ewangelii wymaga radykalizmu, ale też daje siłę do wielkich rzeczy. Boży stół to słowo wyrażone w Piśmie Świętym i Słowo Wcielone, konkretny człowiek Jezus z Nazaretu, który swoje Ciało zostawił nam pod postacią chleba. Korzystajmy z tego Chleba, wtedy lepiej będziemy rozumieli słowo pisane i głoszone w Kościele i będziemy mieli moc do wprowadzania go w życie, bo będziemy blisko Syna Bożego i Jego Ojca.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła