Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP Rok B (biały) Nr 41 (15 sierpnia 2018)

Wprowadzenie do liturgii

 Sztuka walki

Wiele osób interesuje się sztukami walki. Jedni jako kibice i widzowie, inni jako zawodnicy trenujący bardziej lub mniej profesjonalnie. Dzisiejsza uroczystość także dotyczy sztuki walki – duchowej.
Apokalipsa, w pierwszym czytaniu, ukazuje Maryję jako tę, z którą walczy smok. On nienawidzi Jej ze względu na to, że urodziła Tego, który złamał panowanie zła nad człowiekiem. Nic więc dziwnego, że różne świadectwa dostarczane przez egzorcystów wskazują, że szatan pała szczególną niechęcią do Najświętszej Maryi Panny. On nienawidzi Jej także dlatego, że będąc tylko człowiekiem, nigdy nie uległa jego pokusie. Zatem również Twoja walka ze złem, oparta o zawierzenie Maryi, zyskuje szczególne wsparcie.
Święty Paweł zwraca uwagę w drugim czytaniu, z Listu do Koryntian, że Boży Syn również przyszedł po to, aby walczyć i zwyciężyć. Na krzyżu pokonał szatana. W zmartwychwstaniu – śmierć. Na końcu czasów – pokona całe zło, jakie dręczy ludzkość. Jezus jest więc zwycięzcą. Stojąc w życiu po Jego stronie – przynależysz do drużyny, która zatriumfuje. 
Pewność zwycięstwa Boga nad złem świata przebija również z treści Kantyku Maryi, zawartego w Ewangelii. Napełniona Duchem Świętym Maryja wychwala Boga, który okazuje moc własnego ramienia; ujmuje się za swoim sługą i odpłaca pysznym; strąca władców, a wywyższa pokornych. Tak stało się z Nią samą. Zwykła, skromna i pracowita kobieta została Matką Boga. Spotkało Ją najwyższe wyniesienie, jakiego mogła doświadczyć którakolwiek z kobiet żyjących na ziemi. Wyniesienie Maryi trwa nadal, gdyż Bóg zabrał Ją do siebie, gdzie nadal jest Służebnicą, jak sama siebie określiła. Służy Jezusowi. Służy Kościołowi i Tobie, gdy mówi Panu o naszych modlitwach i wypełnia Jego wolę. 
 
ks. Marek Piedziewicz