Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

19 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 40 (12 sierpnia 2018)

Rozważanie

Chrystus kontynuuje nauczanie w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba. On sam jest prawdziwym chlebem z nieba, chlebem dającym życie światu. Jest prawdziwym Człowiekiem, prawnym synem znanego ojca i rzeczywistym synem znanej Matki. Jest równocześnie prawdziwym Synem Bożym, równym Ojcu, który zstąpił z nieba dla naszego zbawienia. Łaska pochodząca od Ojca umożliwia przyjście do Niego, przyjęcie Jego nauki i spożywanie Jego Ciała. Świadkiem tej łaski jest czczona przed dwoma dniami patronka Europy, św. Teresa Benedykta od Krzyża. Żydówka z Wrocławia, wybitny filozof, karmelitanka, zamęczona w Oświęcimiu. Każdy z nas też powinien świadczyć o tym, czego uczy nas Bóg.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła