Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

18 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 39 (5 sierpnia 2018)

Rozważanie

Ewangelia stanowi fragment mowy Pana Jezusa po rozmnożeniu chleba, o którym słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę. Aklamacja przygotowuje naukę o duchowym pokarmie, który zapowiada nieprzewidziana obfitość najpierw manny na pustyni, potem rozmnożonego chleba i ryb. Prawdziwym chlebem jest sam Syn Boży. Dziś, kiedy możemy spożywać Jego Ciało w Eucharystii, rozumiemy lepiej te słowa, niż bezpośredni słuchacze. Ale tak jak oni możemy i powinniśmy do końca zaufać Chrystusowi. Chlebem duchowym jest Jego Eucharystyczne Ciało, ale też Jego słowo, w którym wyjaśnia zarówno prawdę o prawdziwym Bożym pokarmie, jak też wszystko, co jest nam potrzebne do wartościowego przeżycia ziemskiego etapu naszego istnienia, by kiedyś uczestniczyć w Jego wiecznym życiu.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła