Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

17 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 38 (29 lipca 2018)

Rozważanie

Jedność wyraża się także przez wspólny posiłek. W pierwszym czytaniu cudownie rozmnożonym chlebem pożywiło się stu uczniów Elizeusza, w Ewangelii – tłum, w którym liczba mężczyzn dochodziła do pięciu tysięcy. Punktem wyjścia była żywność, którą ktoś ofiarował: Elizeuszowi – dziesięć chlebów jęczmiennych z pierwocin i trochę zboża w worku, w Ewangelii – pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. W obu przypadkach pozostały resztki; w drugim – dwanaście koszów, czyli znacznie więcej niż było na początku. Nadobfite jest działanie Boga, jeśli się Mu zaufa, jeśli On powoła kogoś o wielkiej wierze, a inni ufnie powierzą się Jego kierownictwu. W dziejach Kościoła mieliśmy wielu wspaniałych pasterzy, naśladowców Dobrego Pasterza – Chrystusa. Często zaradzali potrzebom biednych nie przez cuda, lecz przez właściwe wykorzystanie dostępnych środków, mobilizację innych do dzielenia się z potrzebującymi. To możemy robić zawsze i w ten sposób rozmnoży się to, czym dysponujemy.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła