Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

17 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 38 (29 lipca 2018)

Katecheza

 Święty Piotr Chryzolog (380-450)
 biskup i doktor Kościoła

(wspomnienie 30 lipca)
 
Chryzolog (złotosłowny) – taki tytuł nadała tradycja św. Piotrowi, biskupowi Rawenny. To świadczy o jego wielkich zdolnościach oratorskich i poskazuje, że jak Wschód ma św. Jana Chryzostoma, tak Zachód – św. Piotra.
Urodził się ok. 380 r. w Imoli (okolice Bolonii). Od dzieciństwa kształcił się w retoryce i zgłębiał literaturę antycznych mistrzów, m.in. Cycerona, Seneki i Wergiliusza. Przepojony ich mądrością i stylem wyrażania myśli postanowił, że prawdę o Jezusie będzie głosił w ten sam sposób.

Rawenna
W 430 r. Piotr został biskupem Rawenny, ówczesnej stolicy Cesarstwa Zachodniego. Było to prestiżowe miejsce, które miejscowego pasterza zobowiązywało do zajmowania określonego stanowiska i obrony czystości wiary. Z tego zadania Piotr wywiązał się w sposób wyjątkowo dobry. W niezwykle wyszukanej łacinie przekazywał zdrową naukę, objaśniał rok liturgiczny, uczył właściwego postępowania, prowadząc wiernych do pełnego oddania się Chrystusowi. Do grona jego słuchaczy należeli ludzie różnego stanu: cesarz Walentynian III i jego matka, urzędnicy, marynarze. Bliskość słynnego portu sprawiła, że w kazaniach posługiwał się przykładami marynistycznymi. Na podstawie zachowanych kazań (jest ich prawie 180) można powiedzieć, że jego przemówienia nie trwały dłużej niż 15 minut. To kolejny atut wielkiego kaznodziei.

Wierność papieżowi
Tron biskupi w Rawennie dawał Piotrowi ważną pozycję w Kościele Zachodnim. Jednak mało który biskup tak mocno podkreślał uznanie autorytetu papieża i wsłuchiwanie się w jego nauczenie, jak Piotr. Wiele razy podkreślał, że sam nie powie niczego innego niż to, co wyszło od biskupa Rzymu. Teologicznych przeciwników wzywał, aby słuchali tego, co mówi papież. Była to bardzo ważna postawa, ponieważ w V w. pojawiły się groźne herezje (np. nestorianie, monofizyci). W dobie poważnych podziałów Piotr wskazywał, gdzie jest źródło jedności Kościoła. Łączność z papieżem zapewnia czystość wiary i pokój.
 
ks. Mariusz Szmajdziński