Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

16 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 37 (22 lipca 2018)

Rozważanie

W Ewangelii św. Marka Pan Jezus nie nazywa się wprost Dobrym Pasterzem, ale lituje się nad ludźmi podobnymi do owiec pozbawionych pasterzy. Rezygnuje z własnego wypoczynku, z zamiaru, by w miejscu, które miało być pustynne, więcej czasu poświęcić w spokoju swoim uczniom. Troska o innych kosztem własnych planów i mimo zmęczenia to wzór dla pasterzy Kościoła, przywódców, jak się dziś mówi „liderów”, którzy w dojrzały sposób chcą podjąć odpowiedzialność za innych. Ważne jest zarówno znalezienie odpowiedniego wypoczynku w ciszy, by zregenerować swe siły, więcej czasu poświęcić najbliższym, jak też gotowość do służby. Tego uczmy się od najwspanialszego Nauczyciela.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła