Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

15 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 36 (15 lipca 2018)

Rozważanie

 Pan Jezus rozsyła Apostołów po dwóch, by wzywali ludzi do nawrócenia. Obdarza ich władzą nad duchami nieczystymi i poleca, by skromnie korzystali z tego, co otrzymają od ludzi. Zapowiada również, że nie wszyscy ich przyjmą. Każda z tych spraw może być wskazaniem dla nas w konkretnych warunkach naszego życia. My też jesteśmy posłani i obdarzeni władzą nad złymi duchami. Zwyciężamy ich moc, jeśli jesteśmy blisko Chrystusa, przyjmujemy Go do swego serca. Możemy wtedy głosić Jego Ewangelię słowem i całym naszym życiem. Jak Apostołowie byli wysyłani po dwóch, tak i my starajmy się trwać we wspólnocie, razem z innymi przeżywać swą wiarę i głosić ją innym. Jak oni zadowalajmy się tym, co otrzymujemy, spokojnie przyjmujmy, jeśli ktoś nas nie słucha i lekceważy. Módlmy się, by to nie była dla niego ostatnia okazja zetknięcia się z nauką Chrystusa.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła