Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

14 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 35 (8 lipca 2018)

Rozważanie

Rodacy Pana Jezusa z Nazaretu przyjęli Go jak swojego, dobrze znanego zwyczajnego sąsiada, którego krewni mieszkają w pobliżu, wśród nich, może biegłego w swoim zawodzie rzemieślnika, dziś byśmy powiedzieli – fachowca, ale nie jako kogoś, kto może głosić nadzwyczajną naukę, inną niż powszechnie szanowani uczeni w Piśmie. Bracia i siostry Jezusa to kuzyni i kuzynki, dalsi krewni, a nie rodzeństwo rodzone lub przyrodnie, jak twierdzą niektórzy bracia protestanci i świadkowie Jehowy. Nam, którzy często uczestniczymy w liturgii, może grozić podobne przyzwyczajenie do świętości jako dobrze znanego elementu tradycji. Jednak trzeba się otworzyć na treść znanej nauki, zrozumieć jej głęboki sens. Wtedy i przez nas mogą się dokonywać wielkie rzeczy. W Nazarecie nie było wiary, na którą Bóg mógłby odpowiedzieć cudami, niemniej jednak Pan Jezus uzdrowił kilku chorych. Może my także potrzebujemy duchowego uzdrowienia, wyprowadzenia ze stanu duchowego letargu, katatonii, otępienia?

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła