Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Rok B (biały) Nr 2 (5 stycznia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

SŁOWO WŚRÓD NAS ZAMIESZKAŁO

Mądrość Boża na zawsze pozostanie dla człowieka tajemnicą. Nie pomogą coraz to doskonalsze wynalazki ani postęp w wielu dziedzinach nauki. To, co poznajemy, stanowi tylko ułamek praw rządzących we wszechświecie. Należymy jednak do istot uprzywilejowanych - nie tylko dlatego, że posiadamy zdolność rozumowania, lecz przede wszystkim ze względu na prawdę o życiu, jaka została nam objawiona w Jezusie Chrystusie: Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów (Ef 1, 5). W Jezusie otrzymaliśmy światło rozświetlające początki naszego stworzenia i metę, ku której zmierzamy. Nikt z nas nie utonął w ciemności. Każdy, zanim zaistniał, został najpierw obdarowany miłością. Dlatego tęsknimy za miłością, tak jak tęsknimy za życiem. W Jezusie Bóg stał się również drogą człowieka. Poprzez swoje współczucie, łagodność, pokorę, przebaczenie objawił prawdziwe oblicze naszego człowieczeństwa. Odtąd każde ludzkie życie jest powołaniem. Kto odrzuca Boga - odrzuca sens swojego życia, albowiem nie ma prawdy bez światła. Lecz kto przyjmuje Jego słowo, odnajduje nadzieję. W takim człowieku Bóg zamieszkuje na wieki. Mądrość Boża równa jest Jego miłości.

ks. Krzysztof Burski - paulista

Na świecie było Słowo, lecz świat Go nie poznał (J 1, 10ac)