Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

10 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 31 (10 czerwca 2018)

Rozważanie

Osoba i misja Jezusa nie zostają rozpoznane. Grzech zamyka, zaślepia człowieka, tak że nie dostrzega przyjścia samego Boga. Krewni Jezusa widzą w Nim zwykłego człowieka, który przez fakt rozpoczęcia działalności nauczyciela i cudotwórcy wydaje im się szalony. Uczeni w Piśmie natomiast działalność Jezusa przypisują diabłu. Jezus wskazuje na nielogiczność takiego rozumowania. Jednocześnie przestrzega przed najcięższym grzechem ludzkiego poznania, który wynika ze skrajnej zatwardziałości – przypisania Bogu zła. Jezus przychodzi przecież, aby objawić moc Boga nad szatanem i wyzwolić człowieka z więzów zła. Można jednak tej prawdy nie przyjąć i błądzić, żyjąc z fałszywym obrazem Boga i człowieka. Słowo Boże otwiera nas na prawdziwe poznanie Boga.

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła