Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

10 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 31 (10 czerwca 2018)

Katecheza

 WYBIERZ!

Wybierz!, to ostatnie –słowo-klucz, które podpowiada nam bł. Jakub Alberione.
Wybieranie, to poświęcenie czasu i energii, by zbudować własną przyszłość. Jest to problem, troska, pragnienie i wielkie wezwanie dla każdego młodego człowieka. 
Popatrz wokół siebie i zauważ, że nawet jeśli reklamowe bilbordy krzyczą „wszystko kręci się wokół ciebie”, to w rzeczywistości to, co jest niezauważone, mieści się „wewnątrz ciebie” i mówi, kim naprawdę jesteś, jakie marzenia nosisz w sercu! Mówił ks. Alberione: „Jeśli ważne jest umieć wybrać i odgadnąć dobrze własną karierę, własną pracę, to o ile ważniejszy jest wybór własnego powołania”, odkrycie sensu, które nosi w sobie twoje życie, aby potem zasmakować się w nim i uczynić coś dla dobra wielu.
Wybór jest ważny, ponieważ jest wyrazem ludzkiej wolności. Nawet gdy wybiera rzeczy dobre same w sobie, ale jest do tego zmuszany i nie może wybierać samodzielnie, nie realizuje pełni swego człowieczeństwa. Wolność zasadniczo jest podstawową charakterystyką ludzkiej osoby i tylko czyny dokonane w wolności są godne człowieka.
Wybrać dobrze… Dzisiaj jest to sztuka, która nie jest uprawiana przez wszystkich. Potrzebna jest do niej zdolność zatrzymania się i „wejścia w siebie”, dokonania rozeznania, które zdemaskuje pewne uwarunkowania, uspokoi emocje, pomoże odkryć, która rzecz do zrobienia jest prawidłowa.
Dzisiaj człowiekiem konsekwentnym w swych wyborach jest ten, kto potrafi zawsze wybierać na nowo. To ten, kto nieustannie zdobywa nowe motywacje, aby wytrwać w dokonanych wyborach, gdyż zmieniająca się rzeczywistość tego wymaga. Nie warto więc wszystkiego uznawać za oczywiste, ale każdego dnia należy odnawiać i odmładzać swój wybór i jakość życia. Każdego dnia żyć świadomością zachwytu i zadziwienia, że wszystko, co jest twoim udziałem w codzienności, ma swój głęboki sens.
Wyboru dokonasz, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczywistości, o których mówiliśmy wcześniej. Wyostrzając racje stojące za i przeciw konkretnemu wyborowi, stojąc z myślami, uczuciami i konkretnymi pragnieniami przed Panem na modlitwie, radząc się przewodnika duchowego i w wolności podejmując decyzję, przechodząc do konkretnego czynu. Rozeznawanie powołania składa się więc z wielu czynników, które w końcu jednoczą się w danej osobie, w najgłębszym sanktuarium jej serca i czynią z niej osobę w pełni szczęśliwą.
 
s. Anna Juźwiak, apostolinka