Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

9 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 30 (3 czerwca 2018)

Rozważanie

Jezus pokazuje, że ponad wszelkie przepisy prawa należy zawsze i bezwzględnie przedkładać miłość, szczególnie do bliźniego będącego w potrzebie. Faryzeusze byli całkowicie zaślepieni w swym rygoryzmie zachowywania rozporządzeń Tory. Litera stała się dla nich bożkiem i stracili z oczu prawdziwy cel przykazań – dobro człowieka. Jednak i w naszym życiu zdarzają się takie postawy. Uzasadniamy niemiłosierne postępowanie sprawiedliwością, a nawet uznajemy sprawiedliwość i miłosierdzie za sobie przeciwstawne. Trudno nam zrozumieć, że Bóg jest miłosierny, ponieważ jest sprawiedliwy. Warto zwrócić oczy na Jezusa, który jest normą naszego postępowania. On – większy niż Świątynia – swym życiem pokazał nam, co jest priorytetem, a co jedynie sprawą drugorzędną.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła