Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok B (biały) Nr 28 (27 maja 2018)

Rozważanie

Powracając do Ojca, Jezus przekazuje uczniom nakaz misyjny. Mają nauczać wszystkie narody i czynić je uczniami, czyli zapraszać do Bożej Rodziny. Dokona się to poprzez dar chrztu świętego, udzielanego w imię Trójcy Przenajświętszej – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Choć Jezus odchodzi do Ojca, pozostanie z uczniami w nowy sposób: poprzez swego Ducha pozostanie w Kościele po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest to rzeczywistość, której możemy doświadczać. Dzięki działaniu Ducha Jezus dokonuje nieustannie zbawczego dzieła w Kościele, mocą swego słowa i sakramentów. Jesteśmy zaproszeni, aby pogłębiać więź i zażyłość z Rodziną Trójcy Świętej.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła