Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok B (biały) Nr 28 (27 maja 2018)

Katecheza

POMÓDL SIĘ!

Kolejnym słowem w rozeznawaniu powołania u bł. Jakuba Alberionego jest słowo: pomódl się.
Modlitwa pomaga w zadbaniu o relację z Panem Jezusem. On jest Synem Boga, który kocha, a ty jesteś dzieckiem tego samego Boga, który cię zapragnął takim, jakim jesteś. Twoje serce zna zapał i zmiany zdania, zamiłowania i opory… Bóg nie lęka się tego. On wzywa do pójścia za Nim, z tą miłością, do której jesteś zdolny.

Jedynie modlitwa osobista i wspólnotowa karmi tę relację. W modlitwie nie chodzi jedynie o to, co chcesz powiedzieć Bogu i o używane słowa. Modlitwa zaczyna się od słuchania, od głębokiej intencji, która nie może być jedynie prostą chęcią modlenia się. Dobrze jest rozwijać postawę modlitwy w codziennym życiu. To ona jest uprzywilejowanym miejscem, gdzie możesz dać Bogu odpowiedź na najgłębsze pragnienia twego serca. W postawie modlitwy znakomitą pomocą jest także dobrze odprawiony codzienny rachunek sumienia. Dzięki niemu możesz odkrywać Boga w każdej minucie życia.
W Biblii spotkasz wiele różnych powołań: patriarchów, proroków, apostołów, którzy posłuszni głosowi Boga zaczęli przygodę konkretnej misji życia. Często ich powołanie miało miejsce w okolicznościach niepozbawionych lęku, odczuwania słabości, ciężko było im zaakceptować Boże zaproszenie. Jeremiasz mówił, że jest zbyt młody (Jr 1,6), Izajasz, że jest człowiekiem o nieczystych wargach (Iz 6,5), Piotr, że jest grzesznikiem (Łk 5,8). Każdy z nich jednak był pewny swego wybrania przez Boga i tego, że Jego łaska i pomoc będą im towarzyszyły.
W przypadku Jeremiasza, Izajasza czy Piotra powołanie nie jest tylko wezwaniem do służenia Bogu, ale wejściem w tajemnicę Jego miłości. W rzeczy samej powołanie nie jest prostym zaproszeniem do przyjęcia pewnego stylu życia, ale właśnie ten określony styl życia nie miałby żadnego znaczenia bez Boga, którego miłość do nas jest zawsze aktywna. Rzeczywistość tę odkryjesz dzięki modlitwie, na której Bóg prowadzi cię ku pełni życia.

s. Anna Juźwiak, apostolinka