Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok B (biały) Nr 28 (27 maja 2018)

Wprowadzenie do liturgii

Prawdziwe źródło miłości

Znakiem wyróżniającym chrześcijan na całym świecie, bez względu na ich kulturę czy język, jakim się posługują, jest zawsze znak krzyża. Jesteśmy nim naznaczeni w dniu chrztu świętego, a obmycie wodą chrzcielną w imię Trójcy Świętej oczyszcza nas z grzechu pierworodnego i czyni chrześcijanami.
Wiara w Ojca, Syna i Ducha Świętego jest dla nas fundamentalna. To ona prowadzi człowieka do zbawienia. Ale w życiu chrześcijanina jest jeszcze jeden bardzo ważny wyróżnik. To przykazanie miłości Boga i bliźniego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznawców Chrystusa rozpoznawano nie tylko po tym, jak się żegnali, ale po tym, jak się miłowali. Źródłem ich miłości była wiara w Trójjedynego Boga. Bo jeśli poszukujemy miłości najdoskonalszej, to znajdziemy ją jedynie w Trójcy Świętej, w której Ojciec miłuje Syna, a Syn Ojca. Duch Święty tę miłość podtrzymuje i ożywia. Uzdalnia także nasze serca, abyśmy byli w stanie Bożą miłość przyjąć i nią żyć. 
Bywa, że w życiu przeżywamy rozczarowania miłością. Ktoś nas zranił, oszukał, a może wykorzystał nasze dobre serce. Tracimy wiarę w to, że miłość jest w ogóle możliwa i można jeszcze kochać. Zranieni, zaczynamy ranić innych. Niestety, sami z siebie nie potrafimy wykrzesać płomienia miłości. Pamiętajmy wówczas, że tylko w Bogu możemy znaleźć miłość prawdziwą. Tylko On, poprzez swoją nieskończoną miłość, może uzdrowić nasze serca i uczynić je zdolnymi do prawdziwej miłości. Odkrywajmy Boga jako żywą wspólnotę Osób i powierzajmy działaniu Jego uzdrawiającej łaski nasze zranione serca.

ks. Mariusz Krawiec, paulista