Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE Rok B (biały) Nr 26 (13 maja 2018)

Rozważanie

Zanim Syn Boży wstąpił do nieba, żegnając się z apostołami, zostawił im zadanie do wykonania. Gdy odjeżdżamy, często przypominamy domownikom, co mają zrobić podczas naszej nieobecności – podlać kwiaty, nakarmić rybki, załatwić sprawę w urzędzie. Nie ma nas wtedy w pobliżu. Z Jezusem jest inaczej. Choć odszedł, jest ciągle wśród nas – zresztą, gdy był na ziemi, trwał nieustannie w łączności z Ojcem i Duchem. „Pan” w ostatnim zdaniu oznacza Jezusa – On nie tylko siedzi po prawicy Ojca, ale działa w Kościele – współdziała. Głoszenie Ewangelii nie jest dziełem podejmowanym tylko przez ludzi. Dobra Nowina wybrzmiewa w ludzkich głosach, ale cuda, jakie się dzieją na świadectwo o prawdzie zbawczej, są dokonane przez Boga. Człowiek sprawuje sakrament chrztu, konieczny wraz z wiarą do zbawienia, ale to Bóg udziela zbawienia. Cieszmy się obecnością Pana w całym Kościele i w każdym z nas z osobna.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła