Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE Rok B (biały) Nr 26 (13 maja 2018)

Katecheza

PORADŹ SIĘ!

Niezastąpioną pomocą w rozeznawaniu powołania jest osoba, kto przebyła już pewien dłuższy odcinek drogi wiary i może pomóc ci odczytywać Boże ślady w twoim życiu. Dopomoże ci, udzielając mądrych rad, rozwiązując wiele wątpliwości i nakreślając dobry kierunek drogi. Zwykle jest to osoba starsza, której życie napawa cię ufnością, przed którą możesz otworzyć serce i umysł ponieważ cię zna. Taka pomoc ma swoją nazwę, precyzyjną misję: to przewodnik duchowy!
Rozejrzyj się pomiędzy znanymi ci osobami i spróbuj zidentyfikować osobę, która byłaby mądra: kapłana, siostrę, katechetę, dorosłego wychowawcę. Poproś ją o rozmowę. Nie musisz wybierać natychmiast, ale możesz zacząć rozmowę, by zobaczyć, czy narodzi się między wami relacja zaufania.
Nie jest rzeczą łatwą powierzyć komuś własne życie, marzenia, lęki… ale gdy istnieje relacja zaufania, ta droga przekształci się w doświadczenie pomocne we wzrastaniu.
Z przewodnikiem duchowym nauczysz się rozmawiać o wszystkim, odczytywać prawdę twojego życia, pragnienia, braki, lęki; nauczysz się zastanawiać się i decydować o małych i dużych rzeczach każdego dnia...
Na kartach Biblii spotkamy fragmenty opisujące postać przewodnika duchowego. Słowo Boże mówi o niej w sposób delikatny i głęboki. Piękny dialog spotkasz w Pierwszej Księdze Samuela, kiedy młody Samuel poszukuje swego powołania, rozmawiając z kałanem Eli pomagającym mu w rozpoznaniu głosu samego Boga. Inne postacie przewodników duchowych znajdziemy wśród patriarchów, w życiu wielu świętych. Najbardziej świetlany przykład to życie św. Teresy z Àvila i jej kierownika duchowego św. Jan od Krzyża.
W duchowym prowadzeniu niezastąpiona jest rola Ducha Świętego. To Duch, wchodząc w spotkanie dwóch osób, oświeca i prowadzi. Dlatego osoba, która radzi innym w rzeczach dotyczących Boga, a szczególnie powołania, to osoba modlitwy, bardzo roztropna, słuchająca twojego życia w świetle Chrystusa, stymulująca w doprowadzaniu cię do dojrzałego wyboru.

s. Anna Juźwiak, apostolinka