Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

6 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 25 (6 maja 2018)

Rozważanie

Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, to mamy dziś powód do wielkiej radości. Nasz Pan wyznaje nam miłość! Mówi: „Kocham cię” do każdego z nas osobiście. Zestawia tę miłość z miłością Ojca do Niego, która jest zresztą odwzajemniona (J 14, 31). Rozpoczynający zdanie spójnik „jak” (kathos) ma dwie funkcje: porównawczą i przyczynową. Zatem fakt, że Bóg Ojciec kocha Syna, wyjaśnia źródło miłości Jezusa do uczniów, a także jej intensywność (R. Brown). Ta miłość jest rzeczywistością, w której mamy trwać. Trwanie to polega na przyjęciu całej nauki Jezusa i życia w zgodzie z nią, na wzór Chrystusa wypełniającego doskonale wolę Ojca. Zachowywanie przykazań jest naszym „Kocham Cię” powiedzianym Jezusowi (J 14, 21) i skutkuje zamieszkaniem w nas Boga (J 14, 23). Pozwólmy, by te słowa Jezusa o miłości do nas towarzyszyły nam przez cały czas, niech kształtują nasze myśli i uczucia, nasze pragnienia i decyzje.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła