Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI Rok B (biały) Nr 24 (3 maja 2018)

Katecheza

Królowa Polski

Bogarodzica Maryja od samych początków naszej historii narodowej była Polakom szczególnie bliska. Wyrazem tego są Śluby Jasnogórskie króla Jana Kazimierza, a następnie Jasnogórskie Śluby Narodu pod przewodnictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Miłość do Boga przechodzi przez konkretną miłość człowieka i miłość powierzonej mu ziemi ojczystej.
Kobiety polskie mają na przestrzeni wieków przepiękny wkład w budzenie w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych miłości do Boga, do bliźnich, do ojczyzny, kultury, obyczajów, języka, tradycji.
Umiłowanie swojej ojczyzny i troska o jej dobro prowadzi do odpowiedzialności za wszystkich ludzi, poszerza serca na cały świat. Maryja jest Królową świata, bo każdy człowiek został odkupiony krwią Jej Syna, każdy, nie tylko katolik czy chrześcijanin. Umiłować świat z Maryją znaczy być otwartym na inność i gotowym nieść Ewangelię każdemu człowiekowi.
Maryja ukazuje nam piękną cechę kobiecej opiekuńczości. Kiedy widzi osobę w potrzebie: cierpiącą, głodną, chorą, zagubioną, nie pyta, kim jest, skąd jest, lecz stara się jej jak najlepiej pomóc. Ta wrażliwość sprawia, że nie patrzymy na drugiego przez pryzmat kategorii: ubogi – bogaty, mądry – głupi, chory – zdrowy, młody – stary… lecz widzimy przede wszystkim człowieka w jego godności i potrzebie, z którą właśnie staje przed nami.
Maryjo, Królowo Polski, poszerzaj moje serce na dobroć i szlachetność wobec każdego człowieka.

s. Anna Maria Pudełko AP, Kobieta w pełni szczęśliwa.
Rozważania na podstawie Litanii loretańskiej do NMP,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017.