Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok B (biały) Nr 1 (31 grudnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

UFAJĄC BOŻEJ RODZICIELCE

Z nadzieją i obawą spoglądamy w czekający nas czas Roku Pańskiego 2003. Z niepokojem rozglądamy się wokół, szukamy obok siebie pomocy, gwarancji bezpieczeństwa i pokoju. Dziś Kościół pragnie nam złożyć niezwykłą ofertę. Proponuje nam, byśmy los całego świata, Kościoła i nasz osobisty powierzyli Świętej Bożej Rodzicielce. Przecież sam Bóg powierzył swego Syna w ręce Maryi, przyjmując Jej gotowość do współpracy w dziele zbawienia. Zatroskane dłonie Maryi były wyrazem wewnętrznego nastawienia Jej Serca. Świadczyły o niezwykłym przywiązaniu do woli Bożej objawionej w posłaniu Anioła. Były to święte dłonie. Tymi dłońmi Maryja otaczała opieką swego Syna w grocie betlejemskiej, na wygnaniu w Egipcie i w domu nazaretańskim. Dłonie Maryi nie załamały się w godzinie próby. W ewangelicznej scenie śmierci Chrystusa w macierzyńskie dłonie Matki Jezusa został złożony każdy z nas. W ciszy Wieczernika złożone do modlitwy dłonie Maryi gromadziły pierwotny Kościół i uczyły właściwej postawy wobec Bożego planu zbawienia. Dziś, gdy modlimy się o pełny Bożego pokoju Nowy Rok, ufajmy, że macierzyńska opieka Maryi utrwali w nas dobro i osłoni każdego z nas przed wszelkim złem.

bp Adam Szal

Twojej matczynej miłości oddajemy los każdego z nas (Jan Paweł II)