Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ Rok B (biały) Nr 18 (1 kwietnia 2018)

Rozważanie

Najwcześniej napisana Ewangelia Markowa nie podaje nam jeszcze opisu ujrzenia Zmartwychwstałego. Na razie jesteśmy świadkami odkrycia pustego grobu przez kobiety, które nie wiedzą, kto odsunął kamień, a co jeszcze dziwniejsze, widzą we wnętrzu grobowca młodzieńca – anioła. Ich reakcją jest ucieczka, a przeżywane emocje to lęk złączony z drżeniem i wielkie zaskoczenie. Nie wypełniają danego im polecenia Bożego posłańca. Nie przyjmują prawdy o powstaniu z martwych i nie przekazują jej. By naprawdę uwierzyć, trzeba spotkać samego Zmartwychwstałego. Na nas także spoczywa misja zwiastowania wielkanocnej radości. Gdybyśmy pozostali tylko w sferze faktów – w grobie nie ma ciała Jezusa – groziłoby nam, że będziemy milczeć jak owe trzy niewiasty. Jeśli jednak dostrzegamy wśród nas żyjącego Jezusa, idźmy i mówmy o tym.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła