Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC Rok B (biały) Nr 17 (31 marca 2018)

Wprowadzenie do liturgii

ODSUŃMY KAMIENIE

Maria Magdalena wraz z wonnościami niosła do grobu Chrystusa tylko jedno, praktyczne pytanie: kto odsunie kamień? (Ewangelia). Miała świadomość ciężaru głazu, który zamykał grób, i własnej bezsiły. Wiedziała, że jeśli nie znajdzie pomocy, nie namaści ciała Pana. Niepokój Marii okazał się niepotrzebny. Niepotrzebne okazały się kalkulacje, poszukiwanie wyjścia z tej sytuacji. Stało się to, czego kobiety idące do grobu nie brały zupełnie pod uwagę. Zastały kamień odsunięty od grobu.
W tę Noc pełną światła wędrujemy do grobów, w których spoczywa nasza wiara. Pytamy: kto odsunie kamień, byśmy ujrzeli Chrystusa żywego? Kto pomoże przezwyciężyć naszą niewiarę, która nie pozwala iść pewnym krokiem za Chrystusem? Kto zdejmie kamień serca i wydobędzie nas ku życiu w łasce?
Uważnie wsłuchujemy się dzisiaj w historię zbawienia. Słowo Boże daje pewną odpowiedź na nasze pytania. Bóg jest nie tylko Stwórcą, ale i Wyzwolicielem. On przeprowadzi nas z naszego Egiptu i wprowadzi do ziemi wolności. U Niego znajdziemy uleczenie z chorób duchowych i obmycie w wodzie życiodajnej łaski. Tylko On przywróci zdolność kochania naszym sercom, gdyż usuwa przeszkody i wyprowadza ze stanu duchowej śmierci.
W tę Noc, która stała się Dniem, porzućmy niepokój i smutek. Cieszmy się potęgą Boga, objawiającą się we wszystkich beznadziejnych sytuacjach. Jak naród wybrany świętujmy to, czego Bóg w nas dokonuje!
W tę Noc, w której Bóg zwycięski odsuwa głaz i otwiera grób swego Syna, porzućmy niepokoje i smutek. Niech zmaleją rozmiary kamieni, które oddzielają nas od Chrystusa. Niech radość paschalna, której kolebką jest pusty grób, rozwieje nasze wątpliwości i da pewność: Pan zmartwychwstał i jest wśród nas! Alleluja!

ks. Zbigniew Sobolewski