Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok B (fioletowy) Nr 14 (25 marca 2018)

Rozważanie

Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Ile razy towarzyszy nam taka pewność, a później ten sam Jezus, któremu mówiliśmy te słowa, zostaje przez nas opuszczony i pozostaje sam. Mamy oczywiście wiele powodów, wszystko da się wytłumaczyć, On przecież nas zrozumie i przygarnie w swojej bezgranicznej miłości, ale sam fakt pozostaje faktem. Wielokrotnie opuszczamy Jezusa, który nie tylko dwa tysiące lat temu, ale także współcześnie, każdego dnia, przychodzi, aby nas zbawić. On raz umarł za nasze grzechy, dla naszego zbawienia, ale choć jako fakt historyczny wydarzenie to należy do przeszłości, nie oznacza to, że nasza teraźniejszość, nasze tu i teraz, nie ma na Niego wpływu. Naszą niewierność, odejście od Jezusa, odkryć możemy w Jego pełnym bólu wołaniu: Eloí, Eloí lamá sabachtháni? – Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła