Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok B (fioletowy) Nr 14 (25 marca 2018)

Wprowadzenie do liturgii

Każdego rana pobudza me ucho

To niesamowite doświadczenie, gdy możemy słuchać głosu Pana przychodzącego do nas w czytanym na liturgii słowie.
W dzisiejszej Eucharystii, Jego słowo przychodzi z przesłaniem radości. Sam Mistrz i Mesjasz, Syn Dawida i Król wjeżdża do Jerozolimy. Zaczyna się Wielki Tydzień, wielki w swojej wadze i przesłaniu, bo mówi o sensie naszego ludzkiego życia i miłości Boga.
Podkreśla to hasło tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Zwracając się tak do Maryi, Bóg okazuje, że każdy człowiek jest Mu miły. Każdego z nas bezinteresownie obdarza miłością, przepełnia łaską i nieustannie pragnie to okazywać, m.in. posyłając do nas swego Jedynego Syna, którego ucho jest najbardziej wrażliwe na przyjmowanie woli swego umiłowanego Ojca. Słuchanie łączy się z posłuszeństwem. Jezus, słuchając Ojca, przyjmuje ludzkie ciało z Maryi i przychodzi na świat, by zostać wywyższony na krzyżu, a potem zmartwychwstać.
Jest to piękne zaproszenie dla świętujących dzisiaj młodych ludzi, by nie bali się słuchać głosu Pana, szczególnie słów napisanych w Jego liście do każdego człowieka: w Piśmie Świętym. Codziennie możemy je czytać, przyjmując postawę ucznia, wsłuchiwać się w Jego głos, którym na każdym miejscu Biblii mówi o swej miłości do człowieka.
Mieć ucho gotowe do słuchania i serce gotowe do przyjmowania wymaga wiary i zaufania, z czasem natomiast przynosi owoce w odkrywaniu sensu życia i własnego powołania.
Otwierajmy nasze ucho szczególnie w czasie dzisiejszej celebracji. Tutaj, na nowo, Bóg mówi do nas, oddaje nam siebie i powtarza nam: Nie bój się, kocham cię, oddaję za ciebie moje życie.

s. Anna Juźwiak, apostolinka