Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 13 (18 marca 2018)

Rozważanie

Ewangelia pogłębia myśl zawartą w czytaniu z Listu do Hebrajczyków. Ukazuje, jak wyglądało wołanie Jezusa do Ojca: Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje, oraz poucza nas o tym, że aby wydać plon, trzeba umrzeć, aby żyć, trzeba przejść przez śmierć. Jedynie dzięki odwołaniu się do zrozumiałego dla nas obrazu pszenicznego ziarna jesteśmy w stanie do pewnego stopnia pojąć, na czym polega ów paradoks. Jezus jako pierwszy przeszedł ową drogę. I w Ewangelii obiecuje nam, że każdy z nas będzie mógł otrzymać owoce Jego Męki: A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła