Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 12 (11 marca 2018)

Rozważanie

Ewangelia zapowiada ukrzyżowanie Jezusa i tłumaczy jego zbawczy sens: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. W słowach tych kryje się sedno chrześcijaństwa – Bóg ofiarowuje samego siebie za nas, abyśmy my mogli żyć. W Nim nie ma potępienia; On obdarza nas zbawieniem. Bóg sam przychodzi, aby nas zbawić. Przybiera naszą naturę i w pełni dzieli nasz los. Kocha nas do końca, oddając za nas własne życie. Ewangelia ta jest już w zasadzie orędziem wielkanocnym i za jej pośrednictwem dzisiejsza liturgia wzywa nas do paschalnej radości.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła