Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 11 (4 marca 2018)

Rozważanie

Jezus Chrystus jest prawdziwą świątynią Boga. Wątek ten powraca u Jana wielokrotnie, odsłaniając tę prawdę wciąż na nowo. Ewangelia koncentruje się na zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Zapytany o znak, który daje Mu prawo do tak radykalnych działań, odpowiada: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Tylko w perspektywie Zmartwychwstania słowa te stają się zrozumiałe. Bez niego wydawać się one mogą jedynie słowami szaleńca, który chce zakłócić spokój religijny i dawno ustalone zwyczaje. Jezus mówił o świątyni swego ciała, ale nadmienia równocześnie, że dopiero po Zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie odkryli prawdziwe znaczenie wypowiedzianych przez Niego słów.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła