Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 11 (4 marca 2018)

Katecheza

Dobry brat – Święty Jan Boży (1495-1550)

Ciężkie doświadczenie, jakiego doznał, uczyniły z tego niespokojnego ducha człowieka prawdziwej wrażliwości i chrześcijańskiej empatii. Dziś śmiało można go nazwać „patriarchą katolickiego szpitalnictwa”.
Jan Ciudade urodził się 8 marca 1495 r. w portugalskim Montemoro-Novo. Mając osiem lat, uciekł z domu i trafił do Hiszpanii. W Oropesie pewien pasterz przyjął go na wychowanie i nazwał Janem Bożym. Jako dorosły, święty zaciągnął się do wojska. Potem wyjechał do Afryki. Z nakazu spowiednika wrócił jednak do Europy i zajął się obnośnym handlem książkami.
Podczas jednej z tych wędrówek Jan spotkał małe dziecko, które ukazało mu na wpół otwarty owoc granatu z krzyżem, mówiące: „Janie Boży, Grenada będzie dla ciebie krzyżem!”. W tym mieście w 1537 r. wysłuchał kazania głoszonego przez św. Jana z Awili. Był tak poruszony jego wezwaniem do nawrócenia, że wszystko rozdał i zaczął na ulicach głośno wyrażać żal za swoje grzechy. Otoczenie odczytało jego zachowanie jako przejaw obłędu i dlatego zamknięto go w szpitalu na oddziale dla psychicznie chorych, których traktowano ze szczególną brutalnością. Jednak Jan nie tylko, że się nie skarżył, ale stawał w obronie dręczonych pacjentów i niósł im pomoc. Po kilku miesiącach opuścił to miejsce i postanowił założyć własny szpital, w którym chorych będzie się traktować wyjątkowo.
Przygarniał do siebie biedaków i cierpiących, troszczył się o ich wyżywienie i leczenie. Żył razem z nimi, utrzymując podopiecznych z jałmużny. W 1549 r. podczas groźnego pożaru szpitala z narażeniem własnego życia wielokrotnie wynosił chorych, którzy sami nie mieli sił, by uciec. Stopniowo do Jana przyłączali się pomocnicy, którzy chcieli służyć chorym. Ponieważ święty, przemierzając ulice miasta, nawoływał: „Bracia, czyńcie dobrze (Fate bene fratelli)!”, do jego towarzyszy przylgnęła nazwa dobrych barci – bonifratrów. Oni to, po śmierci św. Jana, utworzyli Zakon Szpitalny.
Święty Jan zmarł w samotności podczas modlitwy na klęczkach, w dniu swoich urodzin 8 marca 1550 r. w wyniku poważnej choroby, na którą zapadł po tym, jak zaziębił się, ratując tonącego chłopca. Został kanonizowany w 1690 r. oraz uznany patronem chorych, szpitali, pielęgniarzy i ich stowarzyszeń. Kościół wspomina go 8 marca.

br. Marek Urbaniak – brat szkolny