Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok B (biały) Nr 64 (29 grudnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

MIŁOŚĆ I POKÓJ - FUNDAMENTEM RODZINY

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli ukazuje radość, jaką niesie życie w małżeństwie i rodzinie. W zamyśle Bożym dom rodzinny to najważniejsze miejsce, gdzie ludzie uczą się trudnej sztuki życia i gdzie doświadczają Bożego błogosławieństwa. Warunkiem jest respektowanie Bożych zasad, które regulują wzajemne relacje między małżonkami, a także między rodzicami i dziećmi (por. Syr 3, 2-6. 12-14). Święty Paweł wskazuje fundament chrześcijańskiej rodziny. Są nim dojrzała miłość i Chrystusowy pokój (por. Kol 3, 14-15). Niestety, życie wielu rodzin wyraźnie odbiega od Bożego zamysłu. Od tego zamysłu, który najpełniej zrealizowała Święta Rodzina (por. Łk 2, 39-40). W niektórych domach jest więcej obojętności niż miłości, więcej konfliktów niż pokoju. Bóg uczy nas miłości ofiarnej i nieodwołalnej, a jednocześnie miłości mądrej i wychowującej. Jednocześnie Bóg jest źródłem pokoju płynącego z czystego sumienia i z zaufania Bożej Opatrzności. Wszędzie tam, gdzie ludzie kierują się Bożą miłością i gdzie wprowadzają Boży pokój, życie rodzinne staje się miejscem błogosławieństwa. Nawet wtedy, gdy w jakimś okresie wiedzie drogą krzyżową choroby, niedostatku czy innych trudności.

ks. Marek Dziewiecki

Święta Rodzino z Nazaretu, zamieszkaj między nami.