Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami Rok B (fioletowy) Nr 10 (25 lutego 2018)

Rozważanie

Ten, który zgromadził wokół siebie uczniów i naucza tłumy, jest kimś więcej niż zwykłym człowiekiem, niż popularnym nauczycielem. Choć uczniowie nazywają Go Rabbi, to w rzeczywistości jest On Synem Boga. Co więcej, jest to Syn umiłowany, jedyny. On to umrze i powstanie z martwych. Uczniowie nie rozumieją jeszcze zapowiedzi Zmartwychwstania, ale powoli odsłania się przed nimi prawdziwe oblicze Jezusa. Jest On większy niż Eliasz, reprezentujący wszystkich proroków Starego Testamentu, i Mojżesz, będący uosobieniem Prawa. W Nim bowiem wypełnia się całe Prawo i Prorocy. On jest tym, którego od wieków zapowiadano. On jest prawdziwym Synem, który umrze dla zbawienia nas wszystkich.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła