Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA ZWYKŁA, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan Rok B (zielony) Nr 5 (21 stycznia 2018)

Rozważanie

To chyba jakieś nieporozumienie, że trwając w klimacie Bożego Narodzenia słyszę słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Zdaje się, że to wezwanie wielkopostne, zupełnie niepasujące do dzisiejszego dnia! A jednak, to właśnie dzisiaj Pan Jezus mówi do mnie, abym się nawrócił i uwierzył Ewangelii. Co to znaczy? Może idzie o zmianę mojego myślenia? Może powinienem zaprosić Boga do mojego codziennego życia, a nie tylko liczyć się z Nim w sprawach bardzo ważnych? A może Bóg chce ode mnie, abym zostawił swoje stare przyzwyczajenia, nawet jeśli nie są one złe, ani grzeszne, a rozpoczął w życiu coś nowego?

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła