Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

5 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 23 (29 kwietnia 2018)

Rozważanie

Alegoria o krzewie winnym to przepiękny obraz relacji pomiędzy Ojcem, Jezusem i uczniami. Każda osoba ma swoją ściśle określoną rolę. W Starym Testamencie Bóg był przedstawiany jako Ten, który zasadził w Ziemi Obiecanej Izrael jak winnicę (Iz 5, 1-7; Jr 2, 21; Ps 80, 9-12), jako jej stróż, który troszczy się o nią jak najlepiej (Iz 27, 2-5) i oczekuje owoców (Iz 5, 4; Jr 8, 13). Izrael jako winnica nie spełnił Bożych oczekiwań. Uczynił to dopiero Jezus – prawdziwy krzew winny. Metaforyka ulega przeobrażeniu, bo nowe przymierze ma inny kształt. Już nie Boży lud jest zbiorem winnych krzewów, a Bóg jakby kimś z zewnątrz. Jezus, Bóg-człowiek jest najistotniejszą częścią tego krzewu, który jest teraz już tylko jeden. Ludzie wierzący stanowią z Nim jedno i jedynie dzięki temu zjednoczeniu mogą owocować. Skoro Jezus powiada, że nawet Syn nie może czynić niczego, jeśli nie widzi Ojca czyniącego (J 5, 19), to tym bardziej my nie jesteśmy zdolni do żadnego dobrego czynu, opierając się wyłącznie na własnych siłach.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła