Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

5 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 23 (29 kwietnia 2018)

Wprowadzenie do liturgii

BYĆ LATOROŚLĄ WYDAJĄCĄ OWOCE!

Zastanawiające jest to, że w wypowiedzi Jezusa, zamieszczonej w dzisiejszej Ewangelii, aż sześć razy pojawia się słowo „owoc”. Mamy przynosić owoc i to owoc obfity, i coraz obfitszy. Tym owocem jest życie człowieka w osiągniętej przez siebie pełni człowieczeństwa. Tymi owocami Bóg pragnie ubogacać ludzkość.
Życie człowieka staje się owocem twórczego planu Boga, gdy podejmuje on trud postępu duchowego na drodze służby Bogu i bliźnim. Rzeczywiście, taki owoc rodzi się w trudzie i dojrzewa w trudzie, dlatego Jezus zaprasza człowieka do współpracy z Nim: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić… Tylko ten, kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (por. J 15, 5). A trwać, to znaczy utrzymywać stałą więź z Chrystusem przez udział w sakramentach św. i pozwolić, by Jego słowa trwały w człowieku z Nim zjednoczonym. Trwać przy Chrystusie, to wydawać owoce dobrych czynów. Trwanie przy Chrystusie wymaga niekiedy męczeńskiej ofiary. Wspominamy dziś kapłanów, którzy ją złożyli w czasie II wojny światowej. Stali się obfitym owocem oddającym Bogu uwielbienie i chwałę. Życie człowieka można mierzyć koszami wspaniałych owoców, które trwać będą wiecznie. Jest to tajemnica życia Kościoła.
Pomódlmy się pięknymi strofami poety L. Staffa: „Podejmij, Panie, serce moje jak owoc, który spadł na wichrze za mur Twojego ogrodu – i rzuć tam, gdzie gromadzisz swe wybrane owoce”. Amen.

ks. Stanisław Jasionek