Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

4 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 22 (22 kwietnia 2018)

Wprowadzenie do liturgii

Kto nas obroni przed wilkami?

Kiedyś w porze letniej spiekoty nad biblijną rzeką Eufrat byłem świadkiem, gdy pasterz prowadził owce do wodopoju. Wołał je, a one go rozpoznawały po głosie. Szedł na ich przedzie i podążały za nim w zaufaniu. Nie bały się kilku obcych, którzy pojawili się nieoczekiwanie nad brzegiem rzeki, bo pasterz był z nimi. Wcześniej pasterz rozmawiał z nami i nas pozdrowił. Potem wprowadził całe stado do źródeł wody. Następnie udał się z owcami w dalszą drogę.
Chrystus jest Dobrym Pasterz. On nigdy nie opuszcza swojej owczarni. Oddaje swoje życie za owce. Posyła nieustannie świętych pasterzy, którzy jak On poświęcają się dla Kościoła, a nawet oddają życie za Jego owczarnię. Naszą troską jest więc modlitwa o świętych pasterzy, którzy podejmą swe zadanie odważnie i odpowiedzialnie.
Pytasz, jak mam usłyszeć głos Pasterza? Ewangelia jest głosem Dobrego Pasterza. Zatem bierz i czytaj ją uważnie i pobożnie! Gdzie mam znaleźć urodzajne pastwiska i źródło wody? Sakramenty święte są życiodajnym źródłem łaski Bożej – gaszą pragnienie i wzmacniają na dalszą drogę. Pamiętaj, abyś świecił Dzień Pański!
Krytykowano pewnego księdza, że udał się na spotkanie grupy ludzi, którzy jawnie zwalczają Kościół Chrystusowy. Wtedy zadał pytanie: czy nie posyła nas Jezus między wilki? Oni także potrzebują głosu, który przypomni im stanowisko Kościoła, a nade wszystko da świadectwo męstwa i wierności Chrystusowi.
Duchu Święty wspieraj i dzisiaj nasze słabe siły w podążaniu za Dobrym Pasterzem, dodawaj nam odwagi i zapału w budowaniu jedności całego Kościoła, by nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

ks. Leszek Rasztawicki