Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 21 (15 kwietnia 2018)

Rozważanie

Zmartwychwstały Jezus zapowiada, że w imię Jego głoszone będzie nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, zaczynając od Jeruzalem. Dokładnie tak się działo, jak czytaliśmy w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Jednak, niepojętym dla nas Bożym zrządzeniem, nie byłoby to możliwe bez męki, śmierci i powstania z martwych Syna Bożego. Ścisły związek między tymi rzeczywistościami został zapisany w czwartej pieśni o słudze Pańskim. Mąż boleści został przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy (Iz 53, 5) i wydał swoje życie na ofiarę za grzechy. Teraz jednakże żyje w prawdziwym, choć przemienionym ciele. Na pokazanych uczniom rękach i nogach ma ślady ukrzyżowania. Te rany widzi Ojciec, gdy Jezus staje przed Nim jako nasz Rzecznik. Przez te święte rany spogląda na nas wyznających z żalem nasze grzechy. Nigdy nie zdołamy Mu odwdzięczyć się za ogrom łaskawości, ale z tym większą gorliwością przeżywajmy Eucharystię – dziękczynienie.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła