Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 4 (14 stycznia 2018)

Rozważanie

Jezus postawił swoim uczniom bardzo ważne pytanie: Czego szukacie? Mam wrażenie, że czasem sam nie wiem, czego szukam, kiedy w głębi serca pragnę tylko Jezusa. Uczniowie też nie odpowiedzieli na to pytanie. To pytanie jest egzystencjalne, ono towarzyszy naszej codzienności od początku: Czego tak naprawdę szukam? Na czym najbardziej mi w życiu zależy? O co walczę każdego dnia? Chyba jednak boję się tej niby prostej odpowiedzi, bo chcę być naprawdę szczery. Szczera więź z Jezusem, taka do końca, bez granic, pełna miłości i wolności to warunek służby i bycia powołanym.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła