Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA Rok B (czerwony) Nr 63 (26 grudnia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PANIE, NIE POCZYTAJ IM TEGO GRZECHU!

Diakon Szczepan przedstawiony jest przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich jako świadek Chrystusa i doskonały wykonawca Jego nauki. Z siłą Ducha, zaprasza do nawrócenia Żydów, którzy ukrzyżowali Jezusa, ogłaszając im, że On żyje w chwale Boga. Idzie na spotkanie ze śmiercią, oddając się Panu. W ostatnich słowach prosi o przebaczenie dla prześladowców: Panie, nie poczytaj im tego grzechu! (Dz 7, 60). Jednym z nich jest Szaweł, który zostanie apostołem Pawłem. Krew św. Szczepana użyźni przepowiadanie Apostoła narodów i przyniesie owoce w postaci licznych nawróceń na wiarę chrześcijańską. Życie św. Szczepana jest życiem całkowicie podległym Duchowi Świętemu, który dodaje mu sił i odwagi. Czy my jesteśmy zdolni do przebaczenia nawet najdrobniejszych uraz? Szczepan tak krótko znał Chrystusa, a umiał odważnie bronić Jego prawdy i przebaczać. Tego wszystkiego nauczył się od Jezusa. Jak mało dziś jest ludzi stających w obronie godności człowieka, praw Bożych, wiary chrześcijańskiej. Prośmy Pana, by oświecał nasz umysł w odważnym wyznawaniu wiary i przypominał o przebaczeniu tym, którzy zadają nam cierpienie. Tak jak uczy nas tego dzisiejszy patron - św. Szczepan męczennik.

ks. Józef Golonka - sercanin

Szczepan został uwieńczony chwałą jako pierwszy z męczenników.