Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 31 (17 czerwca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

WIERZĘ W ODPUSZCZENIE GRZECHÓW

Dzień Pański
Prawda o odpuszczeniu grzechów leży u podstaw biblijnej historii zbawienia, stanowi jeden z ważniejszych elementów chrześcijańskiej teologii odkupienia i jest zamieszczona w mszalnym wyznaniu wiary. Jest to prawda objawiona, zawarta w wielu tekstach Pisma Świętego, mówiących o miłosiernym Bogu, który nie chce śmierci grzesznika, a pokutującym przebacza nawet ciężkie przewinienia. Doświadczył tego król Dawid, który swój upadek okupił pokutą i uzyskał przebaczenie. Prawdę tę jeszcze wyraźniej przedstawiają teksty ewangeliczne. Miłosierny Jezus często przebywał wśród grzeszników, litował się nad nimi, niekiedy zasiadał z nimi do stołu, wzywał do nawrócenia i odpuszczał grzechy. Ulitował się nad grzeszną kobietą, (karcąc gorszącego się faryzeusza), przebaczył jej wiele win, które zostały obmyte miłością. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał Apostołom Ducha Świętego i udzielił im władzy odpuszczania grzechów. W czasie niedzielnej Mszy św. mówimy: 'Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów'. Miłosierny Jezus odpuszcza nam nasze winy także przy każdym procesie 'drugiego nawrócenia' - w sakramencie pokuty.

ks. Stanisław Potocki

Jezus rzekł do faryzeusza: 'Szymonie, widzisz tę kobietę? Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała'. (por. Łk 7, 44. 47)